Video Details

Ankur B (WB) vs Das S (WB) UTT National Ranking Table Tennis Championships-2019 (EAST ZONE)

tournament: UTT National Ranking Table Tennis Championships-2019 (EAST ZONE)
24th October 2019

Boys Singles Final Singles Final

Abhishek Y (RAJ) vs Harmeet D (PSPB) & Ankur B (WB) vs Das S (WB)